وو نوین جیاپ (۱۹۱۱-۲۰۱۳): رهبر نظامی نبرد ضدّ استعماری ویتنام

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه بخش دوم و پایانیامپریالیسم امریکا، جایگزین فرانسه می شود با این حال باری دیگر استالینیسم به نجات امپریالیسم آمد. در

بیشتر بخوانید

وو نوین جیاپ (۱۹۱۱-۲۰۱۳): رهبر نظامی نبرد ضدّ استعماری ویتنام

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه پتریک مارتینبرگردان: آرام نوبختروز یکشنبه، صدها هزار تن از مردم ویتنام برای شرکت در اختتامیۀ مراسم دولتی و دو روزۀ

بیشتر بخوانید