سیریزا، تهدید صندوق های بازنشستگی و تشدید خشم مستمری بگیران یونان

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه کوماران ایرابرگردان: آرام نوبخت حکومت یونان به رهبری سیریزا می رود که تا پیش از پرداخت ۷۰۰ میلیون یورو به

بیشتر بخوانید

آنتی مارکسیسم یانیس واروفاکیس

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۵ دقیقه نیک بیمز برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: باران راد مقالۀ اخیر یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ حکومت یونان به رهبری حزب سیریزا،

بیشتر بخوانید

مأموریت وزیر مالیۀ یونان برای نجات سرمایه‌داری

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۰ دقیقه کریس مارسدن برگردان: آرام نوبخت روزنامۀ بریتانیایی گاردین همین هفته مقاله ای را از وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس با

بیشتر بخوانید

وادادگی «سیریزا» و درس‌هایی برای طبقۀ کارگر

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم برگردان: آرام نوبخت «خرده بورژوازی، همان طور که خواهیم دید، قادر به هیچ چیز نیست

بیشتر بخوانید