موج تعطیلی صنایع: دلایل، پیامدهای سیاسی و ضرورت دخالت به‌موقع ما

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه آرام نوبخت و امید علی‌زاده مدتی قبل اخبار ضدّ و نقیضی از تعطیلی شرکت معروف «داروگر» یا همان شرکت سهامی

بیشتر بخوانید