نه به حملات به مهاجرین! آری به سیاست سوسیالیستی مرزهای باز و حقوق کامل کلیۀ کارگران!

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه بری گری / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت پرزیدنت دونالد ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک روز جمعه با شینزو آبه،

بیشتر بخوانید

سرمایه‌داری در بن‌بست

زمان تقریبی مطالعه متن < 1 دقیقه کمتر

بیشتر بخوانید

غرق شدن پناهجویان در نزدیکی جزیرۀ «فارماکونیسی» یونان

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه توماس گایست / برگردان: آرام نوبختبه گفتۀ گارد ساحلی یونان، غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی جزیرۀ «فارماکونیسی»،

بیشتر بخوانید

جمعیت آوارۀ جهان به رقم بی سابقۀ ۵۹.۹ میلیون در سال ۲۰۱۴ رسید

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه ایوان بلیک برگردان: آرام نوبخت بنا به گزارشی که دفتر کمیسریای سازمان ملل در امور پناهندگی (UNHCR) در روز پنج

بیشتر بخوانید