کردها پس از نبردی تن به تن، کوبانی را حفظ می‌کنند

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه مراد شیرین / برگردان: آرام نوبخت دو سال است که «واحدهای دفاع مردمی» (YPG) و دیگر گروه های کُرد، مشغول

بیشتر بخوانید