کاهش ارزش پول چین: جنگ ارزی شدت می گیرد

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه برگردان: آرام نوبخت روز سه شنبه، ۱۱ اوت، «بانک خلق چین» (یا همان بانک مرکزی چین)، با اعلام کاهش ارزش

بیشتر بخوانید