کرونشتات: حق با تروتسکی بود!

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه اسناد جدید آرشیوهای شوروی در تأیید موضع بلشویک‌ها سخن می گویند ا. کرامر / برگردان: آرام نوبخت اسناد جدیدی که

بیشتر بخوانید

توضیحاتی بیش­تر پیرامون سرکوب کرونشتات

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه لئون تروتسکی (ژوئیۀ ۱۹۳۸) برگردان: آرام نوبخت در مقالۀ اخیر خود دربارۀ کرونشتات، تلاش کردم که مسأله را در سطح

بیشتر بخوانید