دربارۀ «نپ» 

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۲ دقیقه آرام نوبخت و امید علی‌زاده یکی از مشکلات محوری پیشِ رویِ حکومت انقلابی روسیه، فروپاشی و سقوط صنعت بود. از

بیشتر بخوانید

انقلاب اکتبر: نقدی به مواضع بینا داراب‌زند

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۴ دقیقه متن سخنرانی آرام نوبخت در جلسۀ احیای مارکسیستی با سلام به رفقای حاضر در جلسه، ابتدا در توضیح این که

بیشتر بخوانید