خیزش اکوادور و ضرورت برنامۀ انقلابی سوسیالیستی

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه خیزش اکوادور و ضرورت برنامۀ انقلابی سوسیالیستی مقدمۀ مترجم: مطلب زیر نگاهی دارد به خیزش سراسریِ دو هفتۀ آغازینِ اکتبر

بیشتر بخوانید

جزوه:شورا و نسبتش با مجمع عمومی،کمیتۀ کارخانه،اعتصاب عمومی و حزب

زمان تقریبی مطالعه متن < 1 دقیقه کمتر دانلود فایل یا مطالعۀ آنلاین کتاب در حالت سه بعدی در زیر (ورق بزنید)  

بیشتر بخوانید

تحلیلی از وضعیت کنونی جنبش و وظایف فوری ما

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۰ دقیقه اعتصابات و تظاهرات خیابانی آبان و آذر کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز چنان تأثیر کیفی شگرفی بر جنبش کارگری ایران

بیشتر بخوانید

جنبش شورایی و حزب انقلابی (بخش دوم)

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه پایتخت‌های سرخ بلافاصله به دنبال انقلاب ۱۹۱۷ روسیه سه «پایتخت سرخ» پدیدار شد؛ یعنی مراکزی که هر یک به درجات

بیشتر بخوانید

کمیته‌های کارخانه و کنترل کارگری

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه تام کارتر برگردان: آرام نوبخت ملاحظۀ مترجم: در طول یک سال اخیر جنبش کارگری ایران به چنان سطحی از پیشروی

بیشتر بخوانید

شوراهای کارخانه و کنترل کارگری بر تولید

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه لئون تروتسکی (سپتامبر ۱۹۳۱) برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: بتی جعفری *** رفقای گرامی، شما شعار کنترل کارگری بر تولید را

بیشتر بخوانید

پیش نویس آیین نامۀ مربوط به کنترل کارگری

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه و. ا. لنین تاریخ نگارش: ۲۶ یا ۲۷ اکتبر ۱۹۱۷ نخستین انتشار: ۱۹۲۹، مندرج در ویراست دوّم و سوّم مجموعه

بیشتر بخوانید

صنعت ملی شده و مدیریّت کارگری

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۰ دقیقه لئون تروتسکی تاریخ نگارش: مه یا ژوئن ۱۹۳۸٫ منبع: بین الملل چهارم ]نیویورک[، جلد ۷، شمارۀ ۸، اوت ۱۹۴۶، صص. ۲۳۹، ۲۴۲٫ ترجمه به انگلیسی: دونکن فرگوسن ترجمه از

بیشتر بخوانید