نگاهی به میراث چاویسم و یک رویکرد رفرمیستی درون جنبش تروتسکیستی

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه چاوز ۱۴ سال در قدرت بود و حمایت مردمی از او به خاطر برخی دستاوردهای دمکراتیک و بهبودهایی اجتناب‌ناپذیر اما

بیشتر بخوانید

«بحران اضافه تولید» به عنوان «تئوری بحران»؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه آرام نوبختی مدتی قبل، بحثی در ارتباط با تئوری بحران مارکس با برخی از رفقای مدافع تئوری «بحران اضافه تولید»

بیشتر بخوانید

بحران مداوم؟ نقدی بر نظرات “گرایش بین المللی مارکسیستی”

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه میک بروکس ترجمه: آرمان پویان طی سال های اخیر بحثی در سازمان “گرایش بین المللی مارکسیستی” (IMT) بر سر علل

بیشتر بخوانید

لیبی و مواضع گرایش بین المللی مارکسیستی

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه هایکو کو، ۲۹ اوت۲۰۱۱ ترجمه:آرمان پویان   ” شب گذشته، با اشغال میدان سبز به دست سربازان شورشی، خیابان های طرابلس

بیشتر بخوانید